Technologie, z których korzystamy

Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie geodezyjnym i kartograficznym na nowym i nowoczesnym sprzęcie.

Tachmietr

Instrument geodezyjny, któremu możemy zrealizować każde zadanie pomiarowe w geodezji.

Niwelator

Dzięki temu urządzeniu możemy określić różnicę wysokości punktów mierzonych.

Odbionirnik GPS

Global Positioning System to amarykański system nawigacji satelitarnej obejmujący swym zasięgiem całą kulę ziemską.

Teodolit

Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych.

Czym się zajmujemy ...

Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie geodezyjnym i kartograficznym na nowym i nowoczesnym sprzęcie.

Wznowienie granic

Wznowienie granic polega na odnalezieniu istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Czytaj więcej ...

Wznowienie granic

Mapy do celów projektowych

Mapa geodezyjna do celów projektowych potrzebna jest do sporządzenia planu zagospodarowania terenu. Zazwyczaj mapę taką wykonuje się w skali 1:500.

Czytaj więcej ...

Mapy do celów projektowych

Mapy numeryczne

Wykonujemy kompleksowe opracowanie map numerycznych z wykorzystaniem istniejących materiałów archiwalnych oraz pomiarów bieżących.

Czytaj więcej ...

Mapy numeryczne